Bent u op zoek naar een goede osteopaat? Bij Osteopathie Lindenheuvel in Geleen bent u in bekwame handen.

Nederlands Register Osteopathie

Osteopathie Lindenheuvel Geleen is aangesloten bij het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO). Dit is een onafhankelijke stichting, opgericht om de kwaliteit van de osteopathie in Nederland te waarborgen en de regels en reglementen, zoals opgesteld door en met instemming van de beroepsgroep, te handhaven.

In Nederland is osteopathie niet door de overheid gereguleerd, regulering en toezicht op kwaliteit zijn in handen van het NRO. Het NRO is door de beroepsvereniging van osteopaten aangewezen als kwaliteitsregister voor de osteopathie in Nederland, maar heeft een onafhankelijke positie. Het NRO kent o.a. een registratiecommissie, accreditatiecommissie, klachtencommissie, college van toezicht en een college van beroep.

Het is belangrijk dat patiënten ervan op aan kunnen dat een osteopaat bekwaam is en voldoet aan normen die de beroepsgroep, de overheid en zorgverzekeraars aan een zorgverlener stellen. Als NRO geregistreerde osteopaat voert Ostheopathie Lindenheuvel de merktitel D.O.-MRO. Dit is een gedeponeerd merk en geeft u de garantie dat u met een NRO geregistreerde osteopaat te maken heeft.

Als in het NRO geregistreerde osteopaat voldoet Osteopathie Lindenheuvel aan de volgende normen:
- De osteopaat heeft een diploma van een NRO erkende opleiding Osteopathie
- De osteopaat voldoet aan de normen voor medische basiskennis
- De osteopaat werkt in een NRO goedgekeurde praktijk
- De osteopaat is gemiddeld minstens 10 uur per week praktiserend als osteopaat
- De osteopaat werkt volgens de normen van de beroepsgroep. Deze normen komen o.a. tot uiting in de beroepscode, het beroepscompetentieprofiel en (vakinhoudelijke) richtlijnen.
- De osteopaat neemt deel aan de centrale klachtenregeling (met ingang van 1-1-2017 geschillenregeling conform Wkkgz)
- De osteopaat valt onder toezicht van het College van Toezicht (tuchtrecht)
- De osteopaat doet actief aan (geaccrediteerde) deskundigheidsbevordering (160 uur per 5 jaar).

Sinds de oprichting van de NRO in 1989 worden continu werkzaamheden verricht om de kwaliteit van de osteopathie in Nederland te waarborgen. Om de kwaliteit van beroepsgroep te handhaven, zijn er regels en reglementen opgesteld. Het register controleert wettelijke en door zorgverzekeraars voorgeschreven eisen, maar ook eisen die zijn beschreven met instemming van de beroepsgroep. Op de correcte implementatie en wijziging van de regelgeving, wordt toegezien door het College voor Osteopathie. Dit garandeert een door de beroepsgroep gedragen kwaliteitsbeleid wat tevens houdbaar is naar externen (patiënten, overheid, zorgverzekeraars, etc.).

Kerntaken NRO
- Tot de kerntaken van het NRO behoren het borgen van de kwaliteit en het handhaven van de regels en reglementen.
- Het beschermen en bewaken van de veiligheid van de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door NRO geregistreerde osteopaten.
- Borging en het handhaven van de kwaliteit door het hanteren van regels, reglementen, beroepscode en Beroepscompetentieprofiel (BCP) zoals opgesteld door de beroepsgroep.
- Kwaliteitsborging middels registratie en/of accrediteren van scholing, nascholing en bijscholing en het hebben van een beroepscompetentieprofiel.

Vanuit de kerntaken vloeien de volgende doelstellingen voort:
* Het beschermen van de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door NRO geregistreerde osteopaten.
* Het beschermen van de NRO geregistreerde osteopaat.
* Het op een goede manier communiceren met alle betrokken partijen

De middelen die worden ingezet om de kwaliteit te borgen zijn bijvoorbeeld:
* Handhaving van de eisen aan de opleiding en nascholing.
* Handhaving van de eisen aan registratie.
* Handhaving van de eisen aan herregistratie.
* Klacht- en tuchtrecht.

Klik hier voor meer informatie over het NRO